Partners
  • Jessa
Jaar

2018

Zinnige bijdrage
  • Brainstorm
  • Conceptueel meedenken
  • Redactieraad
  • Rubrieken
  • Interviews
  • Teksten
  • Eindredactie

De essentie

Een magazine dat de afstand tussen ziekenhuis en huisarts overbrugt. Dat informeert, inspireert en de dialoog activeert. Het vereist chirurgische precisie. En een prima wisselwerking. Wij sneden weg wat overbodig was. Implanteerden nieuwe rubrieken. Lichtten elk interview door tot op het bot. De diagnose? Lekker leesvoer!