Partners
  • Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

  • Provincie Limburg

Jaar

2017

Zinnige bijdrage
  • Copywriting
  • Projectnaam
  • Structuur

De essentie

Jongeren die erfgoed adopteren, ontsluiten en in stand houden: dat is de missie van Jong Redt Oud. Een inspiratiegids prikkelt spilfiguren om lokale projecten op te zetten. Samen met scholen, verenigingen, buurtcomités … Informeren, motiveren, sensibiliseren: het geeft ons verleden een nieuwe toekomst.